Thai Film Industries Public Company Limited (TFI)

คุณภาพมาตรฐานโลก

เราตั้งอยู่ในใจกลางของทวีปเอเชีย ศูนย์กลางของปัจจัยพื้นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก

ราคาสมเหตุผล

ด้วยการจับกระแสตลาดโลกที่แปรผันในทุกขณะ ลูกค้ามั่นใจได้ในราคาฟิล์มที่เหมาะสมที่สุดของเราตามมาตรฐานสินค้าระหว่างประเทศ

ส่งตรงเวลา

เพราะเราเชื่อว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้น เราจึงให้คำมั่นที่จะส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้ตามกำหนดเวลาอย่างมั่นใจ

นักลงทุนสัมพันธ์

อัพเดทหุ้น TFI

เกี่ยวกับ TFI

ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของคุณประยุทธ มหากิจศิริ นักธุรกิจผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมหลายแขนง ที่เล็งเห็นความต้องการของตลาดโลกที่ใช้ฟิล์มพลาสติกเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2526 โดยมีชื่อเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า บริษัท รัชดาชัย โอ.พี.พี. จำกัด โดยเป็นผู้ผลิตฟิล์มพลาสติกรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงงานย่านบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยกำลังผลิตฟิล์มในขณะนั้นรวมประมาณ 1,000 ตันต่อปี ในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัดและจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2532 เป็นบริษัทมหาชนในชื่อย่อ TFI พร้อมทั้งลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมระยองอินดัสเตรียลปาร์ค จังหวัดระยอง โดยได้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมตลอดในช่วงระยะเวลาหลายปีต่อมา

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตฟิล์มประเภทต่าง ๆ รวมกว่าแสนตันต่อปี ซึ่งนับได้ว่า ไทยฟิล์มฯ เป็นผู้ผลิตฟิล์ม BOPP รายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ใน 20 อันดับแรกของผู้ผลิตฟิล์มทั่วโลก โดยส่งออกฟิล์มไปยังประเทศต่าง ๆ กว่า 50 ประเทศ ครอบคลุมในทุกทวีปทั่วโลก

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เป็นผู้นำตลาดในอาเซียน เป็นคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจในอุตสาหกรรมฟิล์มพลาสติกระดับโลก

1. สร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ
2. บริหารต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีศักยภาพในระดับแนวหน้า
4. พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบสูงสุด

สินค้า

BOPP PLAIN FILM

 • Clarity
 • Good flatness & high strength
 • Excellence dimensional stability

CPP CO-EX NORMAL H/S FILM

 • Clarity
 • Suitable for printing and heat sealing
 • Uniform and stable sealing strength

METALLIZED BOPP CO-EX FILM

 • Special BOPP film designed for printing & lamination applications.
 • Good gas barrier property with luxury appearance, heatsealable on non – metallized side.

BOPP METALLIZED SHEETCUT

 • Very good gloss, shiny metallic appearance. Suitable for gift and flower wrap.

BOPP PLAIN FILM

 • Clarity
 • Good flatness & high strength
 • Excellence dimensional stability

CPP CO-EX NORMAL H/S FILM

 • Clarity
 • Suitable for printing and heat sealing
 • Uniform and stable sealing strength

METALLIZED BOPP CO-EX FILM

 • Special BOPP film designed for printing & lamination applications.
 • Good gas barrier property with luxury appearance, heatsealable on non – metallized side.

BOPP METALLIZED SHEETCUT

 • Very good gloss, shiny metallic appearance. Suitable for gift and flower wrap.

ข่าวสารและกิจกรรม